Nevybrali ste si? Pozrite sa na ponuku aj našich ďalších značiek:


 

Podmienky pužívania stránok

1. Prevádzkovateľ webových stránok.

Prevádzkovateľom internetových stránok www.auto-diskont.sk (ďalej len „Webové stránky“) a mobilnej aplikácie je spoločnosť AUTO DISKONT s.r.o., IČO 35 899 620, so sídlom Šenkvická cesta 14/F, 902 01 Pezinok (ďalej len Prevádzkovateľ).

 

2. Autorská práva a ochranné známky.

Obsah Webových stránok a mobilnej aplikácie, ako aj ich celkový vzhľad, sú autorským dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov. Webové stránky a mobilná aplikácia obsahujú vyobrazenia ochranných známok, ktorých vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. autorský (ďalej len Autorský zákon), oprávnený vykonávať majetkové práv k Webovým stránkam a mobilnej aplikácii. Akékoľvek užívanie Webových stránok, mobilnej aplikácie alebo ich častí inak ako v prípadoch výslovne vymedzených zákonom a najmä ich užívanie formou šírenia, kopírovania, napodobňovania alebo iného spracovávania bez súhlasu Prevádzkovateľa teda autora resp. vlastníka ochrannej známky je zakázané.

 

3. Podmienky pre užívanie Webových stránok a mobilnej aplikácie.

Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre užívanie Webových stránok a mobilnej aplikácie (ďalej len Podmienky). Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle používať príslušné Webové stránky alebo mobilnú aplikáciu. Pred používaním týchto Webových stránok alebo mobilnej aplikácie sa prosím oboznámte s obsahom Podmienok.

 

4. Osobné údaje.

V prípade poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľovi prostredníctvom elektronického formulára a odsúhlasením podmienok Prevádzkovateľa užívateľ súhlasí, aby AUTO DISKONT s.r.o., IČO 35 899 620, so sídlom Šenkvická cesta 14/F, 902 01 Pezinok spracúvala, manuálne ale aj automatizovane prostredníctvom výpočtovej techniky, poskytnuté osobné údaje pre marketingové účely v zmysle platnej legislatívy, ako aj za účelom zasielania obchodných oznámení v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Prevádzkovateľ bude tieto údaje spracúvať v súlade s právnymi predpismi a vždy tak, aby zamedzil akejkoľvek ujme osobe, ktorej sa údaje týkajú. Oboznámte sa prosím so Zásadami ochrany a spracúvania osobných údajov AURES holdingu.

 

5. Bezplatnosť.

Prístup na Webové stránky či do mobilnej aplikácii a ich používanie je bezplatné.

 

6. Zákaz zasahovania.

Bez súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technickej podstaty či obsahu Webových stránok a mobilnej aplikácie. Iba Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení akejkoľvek asti týchto stránok či aplikácie.

 

7. Informácie tretích strán.

Niektoré publikované informácie na Webových stránkach a v mobilnej aplikácii preberá Prevádzkovateľ iných zdrojov, ktoré považuje za dôveryhodné. Napriek tomu Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť zverejnených informácii a Webových stránok/mobilnej aplikácie.

 

8. Zodpovednosť za škody.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže vzniknúť užívateľom v súvislosti s používaním Webových stránok alebo mobilnej aplikácie. Prevádzkovateľ tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, príp. inú formu propagáciu vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom Webových stránok alebo mobilnej aplikácie. Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah www stránok patriacich tretím subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom Webových stránok či mobilnej aplikácie.

 

9. Informativnosť údajov.

Všetky údaje uvedené na týchto stránkach sú iba informatívneho charakteru. S výnimkou týchto Podmienok zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na Webových stránkach a v mobilnej aplikácii nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a užívateľom siete Internet, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch uvedené inak.

 

10. Aktuálnost údajov a ich zmeny.

Ponuka Prevádzkovateľa na Webových stránkach a mobilnej aplikácii nie je tzv. e-shop; k úplným informáciám údajom o jednotlivom vozidle je preto potrebné kontaktovať Prevádzkovateľa osobne alebo telefonicky. Prevádzkovateľ nie je povinný zmeny materiálov na Webových stránkach a mobilnej aplikácie predovšetkým zmeny informácii o ponuke vozidiel, služieb a ich cien vykonávať periodicky ani ich ohlasovať vopred a nezodpovedá za to, že uverejnené materiály a informácie sú vždy v súlade s aktuálnou ponukou spoločnosti AUTO DISKONT s.r.o. Na dostupnosť jednotlivých vozidiel sa vždy informujte bezplatne na linke 800 110 800, prostredníctvom elektronického formuláru na karte vozidla alebo na pobočkách AUTO DISKONT s.r.o. Aktualizácia databázy vozidiel sa vykonáva spravidla jedenkrát za týždeň.

 

11. Ceny vozidiel.

Ceny vozidiel uvedené na Webových stránkach a v mobilnej aplikácii sú platné pri financovaní kúpy vozidla prostredníctvom vybraných finančných produktov s vybranými partnermi. Pri vozidlách s nárokom na odpočet DPH, cena v základnom alebo podrobnom vyhľadávaní nemusí zahŕňať DPH. Prevádzkovateľ nezodpovedá za úplnosť a aktuálnosť ponuky vozidiel a ich cien na internete. Reprezentatívne príklady

 

12. Obsah

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu týchto Webových stránok alebo mobilnej aplikácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť či aktuálnosť obsahu internetových stránok, ako i za aktuálnosť ponuky vozidiel na www.auto-diskont.sk. Aktualizácie databázy vozidiel je vykonávaná minimálne jeden krát týždenne. Informácie o dostupnosti jednotlivých vozidiel sú k dispozícii na zákazníckej linke, prostredníctvom elektronického kontaktného formuláru na karte vozidla či priamo na pobočkách Prevádzkovateľa.

 

13. Zmluvný vzťah

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na uzavretie všetkých zmluvných vzťahov písomne. Nejedná sa o verený prísľub v zmysle ust. § 850 Občianskeho zákonníka.

 

14. Zmeny podmienok.

Tieto Podmienky je oprávnený meniť a dopĺňať iba Prevádzkovateľ. Právne vzťahy, ktoré medzi Prevádzkovateľom a užívateľom týchto stránok vznikli pred zmenou či zrušením Podmienok sa riadi podľa znenia účinného k dňu vzniku týchto vzťahov.

 

15. Účinnost podmienok.

Podmienky používania Webových stránok a mobilnej aplikácie sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené dňa 25. 05. 2018.


Sme členom skupiny AURESHOLDINGS
X

V reprezentativních příkladech uvádíme následující parametry spotřebitelského úvěru:

  • specifikaci financovaného předmětu
  • cenu financovaného předmětu
  • výši akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně)
  • roční procentní sazbu nákladů,
  • výpůjční úrokovou sazbu, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem,
  • celkovou výši spotřebitelského úvěru,
  • výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem,
  • dobu trvání spotřebitelského úvěru,
  • informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o pojištění, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek
  • zprostředkovatelskou činnost vykonáváme pro více finančních institucí

Cena: 250 000 Kč

Akontace: (podíl zákazníka na pořizovací ceně) 30 %, tj. 75 000 Kč
Doba trvání úvěru: 60 měsíců
RPSN 8,27 %
Měsíční splátka 3 546 Kč
Celková výše spotřebitelského úvěru: 175 000 Kč (pořizovací cena minus podíl zákazníka na pořizovací ceně)
Celková částka splatná spotřebitelem: 212 760 Kč (splátka x počet splátek)
Úroková sazba: 7,97 %
Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění.
Podmínky spotřebitelského úvěru u konkrétního vozu se mohou lišit. Pokud máte zájem o konkrétní kalkulaci, vyplňte prosím údaje ve formuláři a nechte naše finanční specialisty, aby pro vás na míru sestavili finanční plán.


Cena: 99 000 Kč

Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 20 %, tj. 19 800 Kč
Doba trvání úvěru: 48 měsíců
RPSN: 12,25 %
Měsíční splátka: 2 071 Kč
Celková výše spotřebitelského úvěru: 79 200 Kč (pořizovací cena minus podíl zákazníka na pořizovací ceně)
Celková částka splatná spotřebitelem: 99 408 Kč (splátka x počet splátek)
Úroková sazba: 11,61 %
Sjednání pojištění není podmínkou získání úvěru.
Podmínky spotřebitelského úvěru u konkrétního vozu se mohou lišit. Pokud máte zájem o konkrétní kalkulaci, vyplňte prosím údaje ve formuláři a nechte naše finanční specialisty, aby pro vás na míru sestavili finanční plán.


Cena vozu 250 000 Kč

Akontace: (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 60 %, tj. 150 000 Kč
Doba trvání úvěru: 60 měsíců
Úroková sazba: 0 %
Měsíční splátka: 2 776 Kč
Celková výše spotřebitelského úvěru: 100 000 Kč (pořizovací cena minus podíl zákazníka na pořizovací ceně)
Celková částka splatná spotřebitelem: 166 515 Kč (splátka x počet splátek)
RPSN: 24,67 %
Podmínkou získání úvěru je sjednání pojištění (POV, HAV)
Podmínky spotřebitelského úvěru u konkrétního vozu se mohou lišit. Pokud máte zájem o konkrétní kalkulaci, vyplňte prosím údaje ve formuláři a nechte naše finanční specialisty, aby pro vás na míru sestavili finanční plán.


Cena vozu: 149 999 Kč

Akontace:(podíl zákazníka na pořizovací ceně): 35 %, tj. 52 500 Kč
Doba trvání úvěru: 48 měsíců
RPSN: 11,58 %
Měsíční splátka: 1 545 Kč (47x 1 545 Kč)
Poslední navýšená splátka: 60 000 Kč
Celková výše spotřebitelského úvěru: 97 499 Kč (pořizovací cena minus podíl zákazníka na pořizovací ceně)
Celková částka splatná spotřebitelem: 132 615 Kč (splátka x počet splátek + poslední navýšená splátka)
Úroková sazba: 11 %
Sjednání pojištění není podmínkou získání úvěru.
Podmínky spotřebitelského úvěru u konkrétního vozu se mohou lišit. Pokud máte zájem o konkrétní kalkulaci, vyplňte prosím údaje ve formuláři a nechte naše finanční specialisty, aby pro vás na míru sestavili finanční plán.

 

Cena vozu: 340 000 Kč


Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 40 %, tj. 136 000,- Kč
Doba trvání úvěru: 60 měsíců
RPSN: 19,55 %
Měsíční splátka: 5 173,- Kč
Celková výše spotřebitelského úvěru: 204 000,- Kč (pořizovací cena mínus podíl zákazníka na pořizovací ceně)
Celková částka splatná spotřebitelem: 310 380,- Kč (splátka x počet splátek + poslední navýšená splátka)
Úroková sazba: 3,99 %
Podmínkou získání úvěru je sjednání pojištění (POV, HAV).
Podmínky spotřebitelského úvěru u konkrétního vozu se mohou lišit. Pokud máte zájem o konkrétní kalkulaci, vyplňte prosím údaje ve formuláři a nechte naše finanční specialisty, aby pro vás na míru sestavili finanční plán.

 

 

V případě poskytnutí finanční služby je součástí každé smlouvy zákonný údaj o výši RPSN a kompletní předsmluvní informace k úvěru. Vyšší hodnoty RPSN mohou být důsledkem využití marketingových akcí dle výběru zákazníka, jako např. sleva z ceny vozidla, výplata hotovosti a další akční benefity, které může zákazník čerpat dle vlastního výběru. Podmínky spotřebitelského úvěru se mohou u konkrétních vozů lišit. AURES Holdings a.s. je samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru.

Vážime si vášho
súkromie

Aby pre vás bolo prezeranie našich stránok čo najpohodlnejšie, využívame súbory cookies. Cookies nám slúžia na zlepšovanie našich služieb a zároveň vám vďaka nim dokážeme lepšie ponúknuť obsah, ktorý pre vás môže byť zaujímavý a užitočný.

Spravovať cookies

Zásady ochrany osobných údajov

Tento web používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku pri prehliadaní webom. Z týchto súborov cookie sú súbory cookie, ktoré sú kategorizované podľa potreby, uložené vo vašom prehliadači, pretože sú nevyhnutné pre fungovanie základných funkcií webu.

Používame tiež súbory cookie tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať a porozumieť tomu, ako tento web používate, na ukladanie užívateľských preferencií a poskytovanie obsahu a reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Tieto súbory cookie budú vo vašom prehliadači uložené iba s vaším súhlasom. Máte tiež možnosť odhlásiť sa z týchto súborov cookie. Ale odhlásenie niektorých z týchto súborov cookie môže mať vplyv na váš zážitok z prezerania. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.


Nutné Vždy aktívny

Nevyhnutné súbory cookie sú kľúčové pre základné funkcie webu a web bez nich nebude fungovať zamýšľaným spôsobom. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné údaje.


Funkčné

Funkčné súbory cookie pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je zdieľanie obsahu webových stránok na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätných väzieb a ďalšie funkcie tretích strán.


Analytické

Analytické súbory cookie sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webom. Tieto súbory cookie pomáhajú poskytovať informácie o metrikách počtu návštevníkov, miere okamžitého opustenia, zdroji návštevnosti atď.


Marketingové

Súbory cookie reklamy sa používajú na doručovanie návštevníkov prispôsobenými reklamami na základe stránok, ktoré navštívili predtým, a na analýzu účinnosti reklamnej kampane.