Poverenec pre ochranu osobných údajov

Mgr. Lenka Zajíčková
kontaktná adresa: Dopraváků 723/1, Praha 8, 184 00
e-mail: dpo@aaaauto.cz

Poverenec je menovaný spoločne pre celú skupinu AURES, teda pre všetky spoločnosti koncernu a krajiny, v ktorých skupina pôsobí.