Doklady, ktoré potrebujete na predaj

 

Súkromná osoba

  • Občiansky preukaz
  • Veľký technický preukaz
  • Druhý doklad totožnosti

 

Právnická osoba (podnikateľ)

  • Občiansky preukaz
  • Veľký technický preukaz
  • Zelená karta od poistenia
  • Registrácia platcu DPH
  • Ak je neukončený leasing v TP, tak aj originál plnej moci
  • Výpis z Obchodného registra/Živnostenský list
  • Pri predaji vozidla s odpočtom DPH budete požiadaní o vydanie predajnej faktúry